but Αρχική Σελίδα
but Προφίλ
but Πελάτες
but Πολιτική Ποιότητας
but
Προϊόντα
but Τεχνική Υποστήριξη
but Επικοινωνία
 
 
 
Για την εταιρείας μας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της. Γι' αυτό έχουμε υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/2000, που περιγράφει τους κανόνες λειτουργίας όλων των τμημάτων της εταιρείας , η αποτελεσματικότητα του οποίου παρακολουθείται με βάση συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους.
Οι στόχοι αυτοί καθορίζονται και ελέγχονται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στην Ανασκόπηση του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση.

Παρέχει επαρκείς πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Σ.Δ.Π.
Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της
Έχει καθορίσει κριτήρια για την επιλογή και αξιολόγηση των προμηθευτών της και τον έλεγχο των προμηθευομένων υλικών
Εφαρμόζει σύστημα συνεχούς ενημέρωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και αναβάθμισης του προσωπικού της
Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες του Σ.Δ.Π..

Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας της εταιρείας ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ αποτελεί τον κύριο στόχο τόσο της Διοίκησης όσο και των εργαζομένων της.

Copyright © ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ